Τα παιδιά μου πέρασαν υπέροχα, εύχομαι να έρχομαι κάθε χρόνο.